Buharlaşmayı Önleyen Modüler Sistemi Projesi

Buharlaşmayı Önleyen
Güneş Enerjisi Üretimi
Organik Tarım Sahası 


Buharlaşmayı Önleyen Modüler Sistemi Projesi; 

Günümüzde kuraklık önemli sorun olmaktadır. Tarım alanları çölleşmektedir. Bu durum kıtlık nedeniyle yetersiz beslenme ve hastalıklara sebep olmaktadır. Bu yüzden insanların önemli göç hareketlerine sebep olmakta ve giderek hızlanmaktadır. 

Susuzluğu önlemek maksadıyla ; Su rezervleri yaratmak için gezegeni bütün uygun sahalarına baraj-gölet vb çeşitli su rezervleri inşa edilmiş ve edilmeye son sürat devam edilmektedir. Oysa ilgili bilim çevreleri her uygun sahaya suyu rezervi yaratmak gezegenin karasal ilklimini yok etmeye devam etmesi ve önlem alınmaması gezegene ve iklime çok büyük kötülük yapıldığı, dile getirilmektedir. Hatta bazı çevrelerde nükleer savaştan daha büyük kötülük edilmekte olduğu sürekli gündeme getirilmektedir.

Projemiz ise; Su rezerv alanların yüzeyini kaplayacak şekilde, suda batmayan hafif malzemeyle kaplamak suretiyle, güneş rüzgar, vb suyu buharlaşmasına sebep olan, dış etkilerini bloke ederek suyun buharlaşmasını kapladığı alan ile orantılı olarak önlemekle birlikte, ilgili sahada yapılmış su rezervin buharlaşmanın neden olduğu,  çevreye yaptığı olumsuz etkilerini önleyerek tekrar eski hava etkisine dönmesini sağlayarak ekolojik dengeyi muhafaza etmektedir.

Projemizin başka  faydalı önemli etkisi ise, Organik tarım için nitelikli toprak temin edilerek otomasyona dayalı tasarım sayesinde su yüzeyinde kaplayacak şekilde kusursuz organik tarım alanı yaratmak mümkün olmaktadır.

 Bunlarla birlikte; Güneş panelleri için, monte edilecek özellikte tasarlanması halinde, panellerin alt yapı yatırımları karada yapılmış yatırımın yanında çok az masraf gerektirecektir. Bu durumda pahallı olan güneş panelleri bu alt yapı sayesinde yatırım hacmi çok ucuzlamaktadır. Bu durumda yenilebilir enerji sorunu önemli bir çözüme kavuşmaktadır.

Projemiz; Su yüzeyine kolayca kaplanan, üzerinde güneş paneli veya organik tarım yapmak maksadıyla farklı yükleri taşıyacak suda batmayan, kaplayıcı sistemiyle, susuzluk - açlık - enerji  vb. sorunlara kalıcı çözüm getirmektedir. Suyun yüzeyini kaplayan bu sistemde günün 24 saatinde buharlaşmaya önlerken, yüzeyin üst alanı da verimli alan olarak farklı yatırımlar için kullanılacaktır. 


PROJENiN AVANTAJLARI

1. Tek bir yatırımla dört ekonomik getirisi olan bir alan meydana gelir.

2. Su Tasarrufu, Güneş Enerjisi, Organik Tarım ve ekolojik denge

3. Uzun yıllar buharlaşmayı önleyerek faydalı suyu tasarruf eder. 

4. Düşük maliyetli güneş enerjisi altyapısı sahası oluşturur. 

5. Güneş enerjisinin önemli alternatif enerji türü olmasını sağlar. 

6. Düşük maliyetli güvenli organik sulu tarım sahaları yaratır. 

7. Otomasyona dayalı organik tarım uygulama sahası oluşturur. 

8. Burlaşmayı büyük ölçüde azalttığı için Ekolojik dengeyi muhafaza eder 

9. Kapladığı alan ile orantılı olarak faydalı suyu muhafaza eder

10.Faydalı bir yüzey alanının  da meydana gelmesine neden olmaktadır

11.Sonuç olarak;  bu sistemin alt ve üst yüzeyi ekonomik  olarak sürekli katma değer yaratır.