Robocare prototip Çalışmaları

Robocare 1.Aşama Prototip
Robocare 2.Aşama PrototipRobocare 3.Aşama Prototip


Robocare projesi; 

Üç aşamalı ar-ge çalışmaların, prototiplerin  resimleridir.


Sorun;

Fiziksel yetersizlik ve yardıma muhtaç olmak;

İnsanlık var olduğundan bu yana var olan, fiziksel olarak yetersiz duruma düşmek ve başka insanların yardımına muhtaç olmaktır. Hem hastanın hem de bakmakla yükümlü olan hasta bakıcı veya hasta yakınları için katlanılması zor bir durumdur. Hastanın atıklarını sürekli temizlemek ve hastaya fiziksel yardımlarda bulunmak katlanılması zor bir durumdur. Hastaya bakan insanların yaptığı bu işler zamanla eziyete dönüşmektedir.

Başlangıçta hastaya gösterilen özen zaman içinde katlanılmaz külfete dönüşmektedir. Yatağa bağımlı hasta sabit yatakta yatmakta olduğu mekanda zamanla yakınların ilgisi azalır ve Terk edilmişlik duygusuna kapılır. Bu durumda kendisine bakmakla yükümlü insanlara,  külfet olma duygusu zaman içinde derinleşerek hastanın ve hasta yakınlarının travma yaşamasına sebep olmaktadır. İnsanlık günümüze kadar bu sorunu çözüm getirmediği için, bu sorunu derin bir şekilde yaşamaya devam etmektedir. 


Robocare projesi ar-ge çalışmaları; 

Bu soruna kalıcı ve tam çözüme kavuşturmak için karar verilmiştir. Bu kararımızın ana hedefi yatağa bağımlı hastanın külfetini en alt seviye indirmektir. 

Üstlendiğimiz bu büyük hedefin sorumluğunu alırken, Robocare projesi arge çalışmalarının çok zor olacağını ve önemli sorunlarla karşılaşacağımızı ön görebiliyorduk. 

İlk Robocare ar-ge çalışmalarına, 01/01/2005 yılında başlanmış ve ancak 2017 yılında tamamlanmıştır.

Uzun yıllar arge çalışmalarında ve demo çalışmaları esnasında, karşılaştığımız sorunlar nedeniyle, teknolojimizi üç kez yenilemek zorunda kaldık.

Bu çalışmalar esnasında projemiz için yarattığımız teknolojiler dünya patentleri ile belgelendirilmiştir. 

Robocare projemizin bu çalışmalar sonucunda ulaştığı teknik özelliklerin kapsamı kısaca;

Projemiz bilgisayar kontrollü özel yazılım ve elektronik donanım sayesinde, Robocare ünitesi manüel veya uzaktan kumanda ile kontrol edilmekte olan robotik bir cihazdır.

Hastanın atıklarını tam otomatik olarak, hastanın bedenine ve çevresine bulaştırmadan deposuna aktarıp hastanın atık bölgesini yıkar. Hastanın atık bölgesini sürekli hijyenik temizliğini tam otomatik yapar. 

Robocare ünitesi deposunda biriken hasta atıklarını, kendisine ait ek bir modül olan, lagara veya klozet altına kırıp dökmeden monte edebilecek şekilde tasarlanıştır. Atık aktarma istasyonuna kenetlenerek atıkları otomatik olarak kanalizasyona aktarmaktadır. Atık sistemlerini yıkayıp temiz su deposunu dolduran otomatik sistemlere sahiptir.Ayrıca hasta atıkların çevreye koku salması önlenmiştir

 Yatak yarası yapması önleyen sistemlere sahiptir.

Hastaya koltuk- standart yatağa dönüşmekte- hastayı dik konuma getirip ileriye- öne yere doğru sarkıtarak hastanın sırtında doktorun operasyon veya masaj yapma imkanı sağlamaktadır. 

Hastanın başka bir cihaza veya araca, yukarı aşağı-dört bir yana eğimde konumlanarak hastanın intikalini kolaylaştırmaktadır.

Robocare ünitesi hastanın fiziksel bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. ve hastanın, hasta yakınlarının psikolojisini düzeltmektir.

Sonuçta arge çalışmalarını aralıksız yılmadan, yıllarca sabırla sürdürmenin iradesini, teknolojik kültürümüzün gücüne inanarak başardık.